Đề Thám (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đề Thám là một biệt danh của Hoàng Hoa Thám, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp. Tên gọi này còn được đặt tên cho một số địa danh sau: