Đền Hai Bà Trưng

trang định hướng Wikimedia

Đền Hai Bà Trưng có thể là: