Đệ Nhất phu Nhân Liên bang Nga được danh hiệu không chính thức cho với vợ của Tổng thống Nga. Các bài viết rất nghi lễ. Vị trí Đệ nhất phu nhân hiện đang bỏ trống, kể từ khi Tổng thống đương nhiệm Vladimir PutinLyudmila Putina ly di.

Đệ Nhất phu Nhân của
Liên bang Nga
Đương nhiệm
Không

từ 6 tháng 6 năm 2013
Người đầu tiên giữ chứcNaina Yeltsina
Thành lậptháng 6 năm 1991
Dinh thựThượng viện điện Kremlin

Danh sách Đệ Nhất phu nhân NgaSửa đổi

Đây là danh sách các Đệ nhất phu nhân thời hậu Xô viết của Liên bang Nga. Để xem danh sách người vợ đầu tiên của Liên Xô và Đế quốc Nga cần theo dõi: Vợ/chồng của các nguyên thủ quốc gia Liên XôDanh sách các phối ngẫu của Đế quốc Nga.

No Hình ảnh Tên Ngày kết hôn Nhiệm kỳ Tổng thống
1   Naina Yeltsina
(nhũ danh Girina)
Sinh: 14 tháng 3, 1932 (88 tuổi)
28 tháng 9 năm 1956 12 tháng 7 năm 1991 – 31 tháng 12 năm 1999 [1] Boris Yeltsin
2   Lyudmila Putina
(nhũ danh Shkrebneva)
Sinh: 6 tháng 1, 1958 (62 tuổi)
28 tháng 7 năm 1983[2] 7 tháng 5 năm 2000 – 7 tháng 5 năm 2008 Vladimir Putin
3   Svetlana Medvedeva
(nhũ danh Linnik)
Sinh: 15 tháng 3, 1965 (55 tuổi)
24 tháng 12 năm 1993[3] 7 tháng 5 năm 2008 – 7 tháng 5 năm 2012 Dmitry Medvedev
4   Lyudmila Putina
(nhũ danh Shkrebneva)
Sinh: 6 tháng 1, 1958 (62 tuổi)
28 tháng 7 năm 1983 7 tháng 5 năm 2012 – 6 tháng 6 năm 2013[4] Vladimir Putin
- Trống Kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2013

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Boris Yeltsin was the first President of Russia elected by popular vote.
  2. ^ Lyudmila Shkrebneva (Putina) - Rodovid
  3. ^ Biography of Svetlana Medvedeva
  4. ^ Putin has divorced his wife