Mở trình đơn chính

Đệ Tứ Quốc tế còn gọi là Cộng sản Đệ Tứ là liên minh quốc tế của những người theo Chủ nghĩa Trotsky thành lập năm 1938 tại Paris, theo khuynh hướng "cách mạng thường trực" do Trotsky đưa ra từ sau khi Lenin qua đời (1924) để chống lại đường lối "cách mạng vô sản trong một quốc gia" của Stalin. Kể từ năm 1953, Đệ Tứ Quốc tế phân hóa ra nhiều nhóm nhỏ.

Fourth International
Thành lập1938
Tiền thânThird International (not legal predecessor)
Báo chíFourth International
Ý thức hệTrotskyism
Anti-Stalinism
Vị thế chính trịFar-left
Màu sắc chính thức     Red
Trang webfourthinternational.org

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi