Đệ Tam Quốc tế

Đệ Tam Quốc tế, còn gọi là Quốc tế cộng sản hay Comintern, là tổ chức của những người cộng sản, được thành lập vào tháng 3 năm 1919 ở Moskva và giải tán năm 1943, được tái sinh lại năm 1947 và giải tán năm 1956, sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Liên Xô. Cương lĩnh hoạt động của Đệ Tam Quốc tế là đấu tranh lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa bằng hình thức bạo lực cách mạng, thiết lập nền chuyên chính vô sản. Dưới sự lãnh đạo của Vladimir Ilyich Lenin, Đệ Tam Quốc tế đã tiến hành 7 lần đại hội, qua đó vạch ra chiến lược, sách lược chỉ đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và đề ra biện pháp đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Quốc tế cộng sản
Người sáng lậpVladimir Lenin
Thành lập2 tháng 3 năm 1919; 104 năm trước (1919-03-02)
Giải tán15 tháng 5 năm 1943; 80 năm trước (1943-05-15)
Tiền thân
Kế tục bởiCommunist Information Bureau
Báo chíCommunist International
Tổ chức thanh niênYoung Communist International
Ý thức hệChủ nghĩa cộng sản
Chủ nghĩa Marx–Lenin
Chủ nghĩa chống tư bản
Vị chính trịCực tả
Màu sắc chính thức     Đỏ

Giải tánSửa đổi

Vào mùa thu năm 1941 cơ sở trung ương của Quốc tế Cộng sản tại Moskva chuyển tới tỉnh phía đông Ufa thuộc Bashkortostan trước cuộc tấn công của lính Đức. Vào ngày 15 tháng 5 năm 1943 Ủy ban hành động của Quốc tế Cộng sản tuyên bố quyết định giải tán tổ chức mình vào ngày 10 tháng 6 năm 1943. Ngay cả các cán bộ của Quốc tế Cộng sản cũng rất ngạc nhiên về loan báo này.[1] Sau khi 31 đảng Cộng sản trong liên minh trả lời đồng ý, các cơ sở của Quốc tế Cộng sản đã chấm dứt hoạt động.

Người ta cho là sự giải tán này là quyết định của Iosif Vissarionovich Stalin. Trong một cuộc phỏng vấn với thông tấn xã Reuters vào ngày 28 tháng 5 năm 1943, Stalin cho biết, việc giải tán của tổ chức Quốc tế Cộng sản có 2 vấn đề chính:

  • Moskva không xen vào vấn đề riêng của các nước khác.
  • Các đảng Cộng sản của các nước xử theo quyền lợi của công dân nước mình chứ không phải theo lệnh từ bên ngoài[2].

Nói chung việc giải tán Quốc tế Cộng sản được cho là nhượng bộ của Stalin đối với đồng minh phương Tây, Hoa Kỳ và Anh, do Liên Xô cần sự giúp đỡ để chống lại cuộc tấn công của Adolf Hitler.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Wolfgang Leonhard: Die Revolution entläßt ihre Kinder, Trang 203, Nhà xuất bản Ullstein, ISBN 3-548-02337-1
  2. ^ zitiert nach Othmar Nicola Haberl: Kommunistische Internationale trong Pipers Wörterbuch zur Politik, Band 4, Sozialistische Systeme, Piper 1981, tr. 216

Xem thêmSửa đổi