Đỉnh đầu (giải phẫu học)

Đỉnh đầu là phần trên cùng của đầu, hoặc toàn bộ phần đầu, của một loài động vật. Đối với các loài gia cầm, người ta còn dùng từ mào. Đối với các loài thực vật, người ta dùng các từ như ngọn, chồi ngọn, tán.

Sếu đầu đỏ

Con ngườiSửa đổi

Trong ngành giải phẫu người, các thuật ngữ "vòm sọ", nắp sọ", hoặc "mái của khoang sọ" thường được dùng để chỉ phần trên cùng của đầu.[1]

ChimSửa đổi

Trong giải phẫu loài chim, phần đỉnh đầu là khu vực từ trán, hoặc phía trước đầu kéo dài về sau đến chẩm đầu và sang hai bên đến thái dương. Phần trên của đầu, bao gồm trán, chỏm và chẩm đầu, đôi khi được gọi là bán cầu não.[2] Một con chim có phần đỉnh đầu che phủ bán cầu não trong tiếng Anh được gọi là "pileated", ví dụ như chữ cái đầu trong tên loài chim Dryocopus pileatus.[3]

Cá voiSửa đổi

Trong ngành giải phẫu cá voi, phần đỉnh đầu là nơi loài này phụt nước qua các lỗ thổi.[4]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ G. J. Romanes biên tập (1972). Cunningham's Textbook of Anatomy (ấn bản 11). Oxford Medical Publications.
  2. ^ Campbell, Bruce; Lack, Elizabeth. (Eds). (1985). A Dictionary of Birds. Calton, U.K.: Poyser. tr. 600. ISBN 0-85661-039-9.
  3. ^ “www.thefreedictionary.com”.
  4. ^ “crown”. Từ điển tiếng Anh Oxford (ấn bản 3). Nhà xuất bản Đại học Oxford. tháng 9 năm 2005. (yêu cầu Đăng ký hoặc có quyền thành viên của thư viện công cộng Anh.)