Đỉnh (vật dụng)

Đỉnh () là những chiếc vạc thời tiền sử và tiền sử Trung Quốc cổ đại. Chúng được thiết kế đứng trên 4 chân có nắp đậy và 2 quai đối diện nhau. Chúng là một trong những vật dụng quan trọng nhất được sử dụng trong các nghi lễ của Trung Hoa. Chúng được làm thành hai hình: hình trụ cầu có ba chân và hình chữ nhật với bốn chân, sau đó được gọi là phương đỉnh. Chúng được sử dụng để nấu ăn, cất giữ và lễ vật cho các vị thần hay tổ tiên. Các ví dụ thu hồi sớm nhất là gốm sành trước thời kỳ nhà Thương tại địa điểm Nhị Lý Đầu [1] nhưng chúng được biết đến nhiều hơn từ thời đại đồ đồng, đặc biệt là sau khi nhà Chu đã nhấn mạnh việc sử dụng rượu nghi lễ của các vị vua nhà Thương.[2] Dưới thời Chu, đỉnh và đặc ân để thực hiện các lễ nghi liên quan đã trở thành biểu tượng của quan quyền.[3] Số lượng đỉnh được phép thay đổi theo cấp bậc của người trong tầng lớp quý tộc Trung Quốc: Cửu đỉnh nhà Chu là một biểu tượng của quy tắc của họ đối với tất cả Trung Quốc nhưng đã bị mất bởi hoàng đế đầu tiên, Tần Thủy Hoàng vào cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên.[4] Sau đó, quyền lực của hoàng đế được đại diện bởi dấu hiệu thừa kế của ngọc tỷ truyền quốc, được khắc trên ngọc Ngọc bích họ Hòa; nó đã bị mất tại một số điểm trong suốt năm triều đại sau khi sự sụp đổ của nhà Đường.

Đỉnh

Tại cố đô Huế, Việt Nam có Cửu Đỉnh.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Fong, Wen biên tập (1980). Great Bronze Age of China. New York: Alfred A. Knopf, Inc. tr. 2. ISBN 978-0-87099-226-1.
 2. ^ Chen, Jianming; Jay Xu; Fu Juliang (2011). Along the Yangzi River: Regional Culture of the Bronze Age from Hunan. New York: Art Media Resources, Ltd. tr. 23–24. ISBN 978-0-9774054-6-6.
 3. ^ Lawton, Thomas (1982). Chinese Art of the Warring States Period: Change and Continuity 480-222 B.C. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press. tr. 23. ISBN 978-0-934686-39-6.
 4. ^ Food for Thought: Archeological Findings Point to Chinese Dietary Culture Lưu trữ 2007-02-04 tại Wayback Machine
 • Allan, Sarah (1991). The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China. Albany: State University of New York Press. ISBN 0-7914-0459-5.
 • Delbanco, Dawn Ho. Art from Ritual: Ancient Chinese Bronze Vessels from the Arthur M. Sackler Collections. Cambridge and Washington D.C.: Fogg Museum and Sackler Foundation, 1983.
 • Fairbank, Wilma (1962). “Piece-Mold Craftsmanship and Shang Bronze Design”. Archives of the Chinese Art Society of America. 16: 8–15. JSTOR 20067039.
 • Fong, Wen biên tập (1980). Great Bronze Age of China. New York: Alfred A. Knopf, Metropolitan Museum of Art. ISBN 978-0-87099-226-1.
 • Jian ming, Chen; Jay Xu; Fu Juliang (2011). Along the Yangzi River: Regional Culture of the Bronze Age from Hunan. New York: Art Media Resources, Ltd. ISBN 978-0-9774054-6-6.
 • Lawton, Thomas (1982). Chinese Art of the Warring States Period: Change and Continuity 480-222 B.C. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press. ISBN 978-0-934686-50-1.
 • Loewe, Michael, and Edward L. Shaughnessy, eds. The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 B.C. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • Nickel, Lukas (2006). “Imperfect Symmetry: Re-Thinking Bronze Casting Technology in Ancient China”. Artibus Asiae. 66 (1): 5–39. JSTOR 25261842.
 • Rawson, Jessica. Chinese Bronzes: Art and Ritual. London: British Museum, 1987.
 • Sullivan, Michael. The Arts of China. Berkeley: University of California Press, 2008.
 • Wang, Zongshu. Han Civilization. New Haven: Yale University Press, 1982.
 • Yang, Xiaoneng, ed. The Golden Age of Chinese Archaeology: Celebrated Discoveries from the People's Republic of China. Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1999.
 • Xu, Jay (2006). “Shi Wang Ding”. Art Institute of Chicago Museum Studies. Notable Acquisitions at The Art Institute of Chicago. 32 (1): 30–31, 95. JSTOR 4104493.

Đọc thêmSửa đổi

 • Allen, Anthony J. Allen's Authentication of Ancient Chinese Bronzes. Auckland: Allen's Enterprises, 2001.
 • Fong, Wen (ed.) (1980). The great bronze age of China: an exhibition from the People's Republic of China. New York: The Metropolitan Museum of Art. ISBN 0870992260.Quản lý CS1: văn bản dư: danh sách tác giả (liên kết)
 • Lawton, Thomas, ed. New Perspectives on Chu Culture during the Eastern Zhou Period. Washington, D.C.: Sackler Gallery, 1991.
 • Lienert, Ursula (1979). Typology of the TING in the Shang Dynasty: A tentative Chronology of the Yin-hsü Period. Germany: Wiesbaden: Steiner. ISBN 3-515-02808-0.
 • Rawson, Jessica. Mysteries of Ancient China: New Discoveries from the Early Dynasties. London: British Museum Press, 1996.
 • Yang, Xiaoneng, ed. New Perspectives on China's Past: Chinese Archaeology in the Twentieth Century. New Haven: Yale University Press, 2004.

Liên kết ngoàiSửa đổi