Địa Đàn (tiếng Hoa phồn thể: 地壇) ở ngoài An Định Môn (安定門),là nơi Hoàng đế hai triều đại nhà Minhnhà Thanh mỗi năm vào Hạ chí đến cúng tế thổ địa。

Stairway to the Altar at the Temple of Earth
Beijing Temple of Earth pic 4.jpg
Beijing Temple of Earth pic 3.jpg

Lịch sửSửa đổi

Được xây dựng vào năm Gia Tĩnh cửu niên nhà Minh (1530), diện tích 42,7公頃,nh。Có Phương Dịch Đàn (方澤壇) nổi tiếng。Nghi lễ cúng tế mỗi năm cử hành vào ngày Hạ Chí lịch Trung Quốc, do Hoàng đế đích thân cúng vái.

Tham khảoSửa đổi