Địa danh học

Địa danh học là môn khoa học nghiên cứu về địa danh, bao gồm nguồn gốc, ý nghĩa, sử dụng và phân loại chúng.

Những nhà nghiên cứu địa danh nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • Desjardins, Louis-Hébert (1973). Les nons géographiques: lexique polyglotte, suivi d'un glossaire de 500 mots. Leméac. Without ISBN