Có một số định nghĩa mâu thuẫn cho địa quyển.

Địa quyển có thể được coi là tên gọi chung của thạch quyển, thủy quyển, băng quyểnkhí quyển.[1] Các tập thể khác nhau của không gian địa lý có thể trao đổi các thông lượng khối lượng và/hoặc năng lượng khác nhau. Thông lượng là số lượng thay đổi có thể đo lường được. Sự trao đổi của các thông lượng này ảnh hưởng đến sự cân bằng của các lĩnh vực khác nhau của không gian địa lý. Một ví dụ là làm thế nào đất hoạt động như một phần của sinh quyển.[2] Trong khi cũng hoạt động như một nguồn trao đổi thông lượng.

Trong vật lý Aristoteles, thuật ngữ này được áp dụng cho bốn địa điểm tự nhiên hình cầu, được đặt đồng tâm quanh trung tâm Trái Đất, như được mô tả trong các bài giảng PhysicaKhí tượng học. Chúng được cho là để giải thích các chuyển động của bốn yếu tố trên mặt đất: Trái Đất, Nước, Không khíLửa.

Trong các văn bản hiện đại và trong khoa học hệ thống Trái Đất, địa quyển đề cập đến các phần rắn của Trái Đất; nó được nêu ra cùng với khí quyển, thủy quyểnsinh quyển để mô tả các hệ thống của Trái Đất (sự tương tác của các hệ thống này với từ quyển đôi khi được liệt kê). Trong bối cảnh đó, đôi khi thuật ngữ thạch quyển được sử dụng thay cho không gian địa lý hoặc Trái Đất. Tuy nhiên, thạch quyển chỉ đề cập đến các lớp trên cùng của bề mặt rắn của Trái Đất (đá vỏ đại dương và lục địa và lớp phủ trên cùng).[3]

Kể từ khi bắt đầu thám hiểm vũ trụ, người ta đã quan sát thấy rằng mức độ của tầng điện ly hoặc plasmasphere là rất khác nhau, và thường lớn hơn nhiều so với đánh giá trước đây, vào những thời điểm kéo dài đến ranh giới của Trái Đất từ quyển hoặc địa từ.[4] Ranh giới cao của vật chất địa quyển đã được gọi là "geopause," [5] cho thấy sự khan hiếm tương đối của vấn đề đó vượt ra ngoài nó, nơi mà gió mặt trời chiếm ưu thế.

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Williams, RS, Jr., và Ferrigno, JG (eds.) (2012) tấm hình 4 trong Nhà nước quyển băng của Trái Đất vào đầu của thế kỷ 21-Sông băng, tuyết phủ toàn cầu, băng nổi, và băng giá vĩnh cửu và môi trường periglacial: Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ Tài liệu chuyên nghiệp 1386 sàn A.
  2. ^ lorea, N.; Cotet, V.; Mocani, V. (tháng 4 năm 2014). “Cycles of substances and energy at geospheres interface - fluxes conditioning the soil and life”. Carpathian journal of earth and environmental sciences. 9 (2): 209–217.
  3. ^ Allaby, A. and Allaby, M. (eds). (2003). A Dictionary of Earth Sciences. Oxford University Press. New York. 2nd edition. p. 320. ISBN 0198607601
  4. ^ Siscoe, G. (1991). “Aristotle on the magnetosphere”. Eos, Transactions American Geophysical Union. 72 (7): 69. Bibcode:1991EOSTr..72...69S. doi:10.1029/90EO00050.
  5. ^ Moore, T. E.; Delcourt, D. C. (1995). “The geopause”. Reviews of Geophysics. 33 (2): 175. Bibcode:1995RvGeo..33..175M. doi:10.1029/95RG00872.