Định hướng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Định hướng là xác định vị trí cùng phương hướng.

Cách dùng khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi