Định lý Ascoli

Định lý này mang tên nhà toán học người ÝJulio Ascoli (1843-1896)

Phát biểuSửa đổi

Nếu một họ hàm số liên tục đồng bậc và bị chận từng điểm thì chúng hoàn toàn bị chận trong một chuẩn đồng đều.

Hệ quảSửa đổi

Giới hạn của một dãy hàm liên tục là một hàm liên tục.

Lưu ýSửa đổi

Đây chỉ là trường hợp đặc biệt của một định lý tổng quát hơn của toán học tô pôđịnh lý Arzela Ascoli

Tham khảoSửa đổi