Định lý Dirichlet

trang định hướng Wikimedia

Định lý Dirichlet có thể dùng để chỉ một trong số những định lý toán học đặt tên theo Peter Gustav Lejeune Dirichlet.