Định lý Fermat

trang định hướng Wikimedia

Nhà toán học người Pháp thế kỷ thứ 17 Pierre de Fermat đã phát hiện ra nhiều định lý. Trong đó, định lý Fermat có thể đề cập đến một trong các định lý sau:

Xem thêm sửa