Định lý Lagrange

trang định hướng Wikimedia

Có hai Định lý Lagrange, đặt tên theo nhà toán học Pháp Joseph Louis Lagrange;

Xem thêm sửa