Năm 1811, nhà khoa học Italia là Amedeo Avogadro[1] phát biểu định luật: Ở cùng nhiệt độ và áp suất, những thể tích bằng nhau của mọi chất khí cùng chứa một số phân tử.

Công thức

sửa
 
V: thể tích chất khí
k: hằng số tỉ lệ
n: số mol khí

Sau đây là thể tích của một mol một số chất khí đo ở 00C và 1 atm:

Chất khí Vtb (l)
H2 22,427
CO2 22,264
NH3 22,084
CH3OCH3 21,856

Hệ quả của định luật: Ở nhiệt độ 00C và áp suất 1 atm, một mol chất khí bất kỳ đều có thể tích 22,4l

Hệ quả quan trọng nhất của định luật này là hằng số khí lý tưởng có cùng giá trị đối với tất cả các khí. Tức là:

 

với:

p là áp suất của khí
T là nhiệt độ của khí (độ K)

Tham khảo

sửa
  1. ^ Avogadro, Amadeo (1810). “Essai d'une maniere de determiner les masses relatives des molecules elementaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons”. Journal de Physique. 73: 58–76. English translation.