Định luật Faraday

trang định hướng Wikimedia

Định luật Faraday có thể chỉ: