Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Trong vật lý, định luật bảo toàn là các định luật có nội dung: đại lượng vật lý trong hệ kín qua các quá trình khác nhau hay tác động tương tác không thay đổi.

Các định luật bảo toànSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi