Định vị (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Định vị là xác định một vị trí, có thể là: