Đốc phủ sứ (tiếng Pháp: chef de province) là một chức quan cao cấp dành cho người Việt trong bộ máy hành chính dưới thời Pháp thuộc, đảm nhiệm vị trí đứng đầu một trung tâm hành chính hoặc một đại lí lớn, quan trọng ở thuộc địa Nam Kỳ thời Đông Dương thuộc Pháp. Đốc phủ sứ được tuyển chọn trong số Tri phủ hạng nhất có thâm niên từ 3 năm trở lên, và chức quan này nằm dưới sự chỉ đạo của một viên chức người Pháp, đó là quan chủ tỉnh.[1]

Những nhân vật nổi tiếng dưới thời Pháp thuộc từng giữ chức Đốc phủ sứ có thể kể đến như: Nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thái Lập Thành, Dương Văn Mậu (cha của Dương Văn Minh), Tổng đốc Phương, Trần Bá Lộc, Trần Tử Ca (Đốc phủ của Hóc Môn, Gia Định - bị quân khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu chém đầu).[2]

Lịch sử

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Từ điển Luật học, trg 163
  2. ^ Trích từ Nam Kỳ và cư dân, J.C.Baurac, Huỳnh Ngọc Linh dịch, Omega+ và NXB Tổng hợp TP.HCM xuất bản 2022