Đối tượng

trang định hướng Wikimedia

Đối tượng sửa

Một đối tượng bao gồm 2 thông tin: thuộc tínhphương thức.

  • Thuộc tính chính là những thông tin, đặc điểm của đối tượng. Ví dụ: con người có các đặc tính như mắt, mũi, tay, chân…
  • Phương thức là những thao tác, hành động mà đối tượng đó có thể thực hiện. Ví dụ: một người sẽ có thể thực hiện hành động nói, đi, ăn, uống,...