Đối thoại Sokrates

Đối thoại Sokrates (tiếng Hy Lạp cổ: Σωκρατικὸς λόγος) là một thể loại văn học nói ở Hy Lạp vào khoảng thế kỷ thứ 4. PlatonXenophon ghi chép các cuộc đối thoại Sokrates trong các tác phẩm của mình.

Thư mụcSửa đổi

  • Jowett, B. (1911). The Dialogues of Plato: Translated into English, with analyses and Introductions Vol.I. Charles Scribner's Sons, New York

Tham khảoSửa đổi