Giác ngộ

(đổi hướng từ Đốn ngộ)

Giác ngộ có thể là:

Xem thêmSửa đổi