Giác ngộ

(Đổi hướng từ Đốn ngộ)

Giác ngộ có thể là:

Xem thêmSửa đổi