Đồ Môn

trang định hướng Wikimedia

Đồ Môn có thể là tên gọi của:

  • Sông Đồ Môn nằm ở đông bắc Á, hình thành biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
  • Thành phố cấp huyện Đồ Môn thuộc châu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.