Đồng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đồng trong tiếng Việt có nhiều hơn một nghĩa. Nó có thể là: