Đồng Giang (chữ Hán giản thể: 同江市, âm Hán Việt: Đồng Giang thị) là một thị xã thuộc địa cấp thị Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Đồng Giang nằm ở đông bắc của Hắc Long Giang, nằm bên hữu ngạn của Tùng Hoa Giangsông Hắc Long, thị xã này có diện tích 6164 km², dân số 160.000 người. Mã số bưu chính của thị xã Đồng Giang là 156400. Chính quyền nhân dân thị xã đóng tại trấn Đồng Giang. Thị xã này trước đây là một huyện nghèo cấp quốc gia của Trung Quốc. Về mặt hành chính, thị xã Đồng Giang được chia thành 4 trấn, 4 hương và 2 hương dân tộc.

  • Trấn: Đồng Giang, Lạc Nghiệp, Tam Thôn, Lâm Giang.
  • Hương: Hướng Dương, Thanh Hà, Kim Xuyên, Ngân Xuyên.
  • Hương dân tộc Hách Triết Nhai Tân Khẩu, hương dân tộc Hách Triết Bát Xóa.

Tham khảoSửa đổi