Đồng Mãnh (chữ Hán: 童猛; bính âm: Tóng Měng), ngoại hiệu Phiên Giang Thận (chữ Hán: 翻江蜃; tiếng Anh: River Churning Clam; tiếng Việt: Sò Khuấy Sông) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Đồng Mãnh xếp thứ 69 trong 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc và xếp thứ 33 trong 72 vị sao Địa Sát, được sao Địa Thoái Tinh (chữ Hán: 地退星; tiếng Anh: Retreating Star) chiếu mệnh.

Phiên Giang Thận Đồng Mãnh
Tên
Giản thể 童猛
Phồn thể 童猛
Bính âm Tóng Měng
Địa Thoái Tinh
Tên hiệu Phiên Giang Thận
Vị trí 69, Địa Thoái Tinh
Xuất thân Buôn muối
Quê quán Yết Dương Lĩnh
Chức vụ Thủy Quân Phó Tướng
Xuất hiện Hồi 35 [1]

Xuất thân sửa

Đồng Mãnh cùng anh trai mình là Đồng Uy vốn hành nghề buôn lậu muối tại núi Yết Dương (nay thuộc Cửu Giang, Giang Tây). Bơi lặn rất giỏi, lại quen thuộc sông nước, hai anh em Đồng Mãnh, Đồng Uy rất thân với Lý Tuấn, Lý Lập chuyên nghề đánh thuốc mê khách trọ tại núi Yết Dương và đưa đò cướp của trên sông Tầm Dương.

Gia nhập Lương Sơn Bạc sửa

Gặp gỡ Tống Giang sửa

Khi Tống Giang phạm tội, bị đày sang Giang Châu (nay là Giang Tây), có đi qua khu núi Yết Dương cùng với hai công sai áp giải. Tại nơi đây, cả ba đã nghỉ chân ăn uống tại quán rượu của Lý Lập trước khi qua núi. Thấy Tống Giang nhiều của cải, Lý Lập đã đánh thuốc mê cả ba và đợi Lý Tuấn, Đồng Uy và Đồng Mãnh, trên đường đón làm quen Tống Giang tại chân núi Yết Dương đã vài hôm nhưng không gặp, về chuẩn bị làm thịt. May thay lúc đó, khi về đến quán rượu, Lý Tuấn nhận ra người bị đánh thuốc mê là một tội nhân với hình dáng giống Tống Giang. Đầy nghi ngờ, Lý Tuấn đã xem công văn và nhận ra đó chính là Tống Công Minh ở Vận Thành, kịp chặn Lý Lập lại. Tống Giang được cứu và đã kết giao với Đồng Uy, Đồng Mãnh, Lý Tuấn, Lý Lập.

Sau khi chia tay Đồng Uy, Đồng Mãnh, Lý Tuấn và Lý Lập, Tống Giang vì giúp đỡ Tiết Vĩnh đã bị Trương Hoành, Mục Hoằng, Mục Xuân truy đuổi và bắt trên sông Tầm Dương. Đồng Mãnh, cùng Đồng Uy và Lý Tuấn một lần nữa, đã cứu thoát Tống Giang khi gặp và tiết lộ với Trương Hoành về người đang bị bắt là Tống Giang.

Tại Giang Châu, khi Tống Giang bị giam và xử chém vì đề phản thi ở gác Tầm Dương trong lúc say, Đồng Mãnh đã tham gia vào trận cướp pháp trường Giang Châu, giải cứu thành công Tống Giang và Đới Tung. Sau trận này, Đồng Mãnh cùng những người khác đã theo về và gia nhập Lương Sơn Bạc.

Chức vụ sửa

Khi phân định ngôi thứ ở Lương Sơn Bạc, Đồng Mãnh xếp thứ 69 trong 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc và xếp thứ 33 trong 72 vị sao Địa Sát, chức Thủy Quân Phó Tướng, cùng Nguyễn Tiểu Thất, trấn thủ Lương Sơn Tây Bắc Thủy Trại.

Sau khi chiêu an và làm quan tại Xiêm La sửa

Sau khi nhận chiêu an, Đồng Uy cùng các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc tham gia các chiến dịch bình quân Liêu và các lực lượng khác chống đối triều đình nhà Tống. Trong chiến dịch bình Phương Lạp, Đồng Uy, cùng với Đồng Mãnh và Lý Tuấn, tham gia những hoạt động gián điệp tại thành Tô Châu và góp phần lớn vào công cuộc hạ thành Tô Châu của các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc.

Là một trong số ít các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc sống sót trở về từ chiến dịch bình Phương Lạp, nghe theo lời khuyên của Phí Bảo, Đồng Mãnh, cùng Đồng UyLý Tuấn, không ra làm quan. Lý Tuấn giả bị trúng gió trên đường về kinh nhận thưởng. Đồng Mãnh, Đồng Uy xin phép được ở lại chăm sóc Lý Tuấn. Cả ba đã dong thuyền từ cảng Thái Thương xuất dương sang Xiêm La. Lý Tuấn sau làm vua Xiêm La với 2 anh em Đồng Mãnh, Đồng Uy là những vị quan lớn tại nước này.

Trong Đãng Khấu chí sửa

Tại hồi 51, khi quan quân phủ Tào Châu dưới sự lãnh đạo của Từ Lâm Hổ chia quân làm 36 đội thủy bộ tấn công lên Lương Sơn. Đồng Uy, Đồng Mãnh được Lư Tuấn Nghĩa cử đi chặn địch, trong trận này, Đồng Mãnh bị Lý Thông Thang chém chết tại vịnh Náo Ngư.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ dựa theo bản dịch Thủy Hử 70 hồi của Á Nam Trần Tuấn Khải
  2. ^ Đãng Khấu chí, tập 3 - NXB Đà Nẵng.

Xem thêm sửa