Đồng Xuyên (tiếng Trung: 銅川市, Hán-Việt: Đồng Xuyên thị) là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diện tích của Đồng Xuyên là: 3927 km², dân số 820.000 người, trong đó 53% là nhân khẩu làm trong ngành công nghiệp.

Hành chính sửa

Địa cấp thị Đồng Xuyên quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Quận nội thành sửa

Huyện sửa

Tham khảo sửa