Đồng bằng Danub (Bungary)

Đồng bằng Danub (Bungary)một trong vùng địa lý lãnh thổ của Bungary.Nó bao gồm một phần lớn phía bắc Bungary.Đỉnh cao nhất của nó là Tarnov dial(502m).phần lớn nhất của nó được sử dụng cho nông nghiệp. Đồng bằng Danub là đồng bằng lớn nhất của Bungary chiếm 28,8 lãnh thổ Bulgaria (32008кm2)nó nằm giữa Sông Donauprebalka theo hướng bắc nam và sông timok với Biển Đen theo hướng đông tây.Đồng bằng Danub được chia làm ba phần đông, tây và trung tâm

Tham khảoSửa đổi