Đồng hồ điện tử

trang định hướng Wikimedia

Đồng hồ điện tử là một loại đồng hồ khác với đồng hồ cơ học, và có thể là: