Mở trình đơn chính

Đồng Minh chiếm đóng Áo kéo dài từ năm 1945 đến năm 1955. Áo được xem như cấu thành của Đức Quốc xã, nhưng trong năm 1943, trong suốt Thế chiến thứ hai, lực lượng Đồng Minh chấp thuận Tuyên bố Moskva rằng sẽ quan tâm đến những nạn nhân trong cuộc xâm lăng của phát xít, và đối đãi như quốc gia tự do và độc lập sau chiến tranh.

Cộng hoà Áo
Republik Österreich
Chiếm đóng quân sự

1945–1955
Quốc kỳ Quốc huy
Các khu vực chiếm đóng tại Áo
Thủ đô Viên
Cấu trúc chính trị Chiếm đóng quân sự
Thống đốc (1945)
 •  Vùng của Anh McCreery
 •  Vùng của Pháp Béthouart
 •  Vùng của Mỹ Clark
 •  Vùng của Liên Xô Konev
Tổng thống
 •  1945–1950 Karl Renner
 •  1951–1955 Theodor Körner
Thủ tướng
 •  1945 Karl Renner
 •  1945–1953 Leopold Figl
 •  1953–1955 Julius Raab
Giai đoạn lịch sử Chiến tranh Lạnh
 •  Giải phóng Viên 13 tháng 4 năm 1945
 •  Thành lập 27 tháng 4 năm 1945 1945
 •  Hiệp ước Quốc gia Áo 27 tháng 7 năm 1945 1955
 •  Tuyên bố trung lập 26 tháng 10 năm 1955