Đỗ quyên (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đỗ quyên trong tiếng Việt có thể là: