Độ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Độ trong tiếng Việt có nhiều nghĩa. Nó có thể là:

Độ cũng có nghĩa là đơn vị đo:lạnh,nóng,mát