Độ bền nén (tiếng Anh: compressive strength) là sức chịu đựng của vật liệu khi chịu tác động của lực ép đơn.

Mô tảSửa đổi

Hướng ứng suất ngược chiều hướng vào khối rắn vật liệu sẽ sinh ra ứng lực để chống lại và vật liệu có thể bền vững hay bị nứt vỡ (bị phá huỷ) được mô tả như hình vẽ dưới:

 
Lực nén lên vật liệu

Tham khảoSửa đổi