Độ mạnh của acid

hóa chất
(đổi hướng từ Độ mạnh của axit)

Độ mạnh của axit liên quan đến xu hướng của một axit, được ký hiệu bởi công thức hóa học HA, có khả năng phân tách thành proton, H +anion, A -. Sự phân ly của một axit mạnh trong dung dịch được thực hiện một cách hiệu quả, ngoại trừ trong các dung dịch đậm đặc nhất của nó.

HA → H + + A -

Ví dụ về axit mạnh là axit hydrochloric (HCl), axit perchloric (HClO 4), axit nitric (HNO 3) và axit sulfuric (H 2 SO 4).

Một axit yếu chỉ bị phân ly một phần, với cả axit không phân ly và các sản phẩm phân ly của nó có mặt, trong dung dịch, ở trạng thái cân bằng với nhau.

HA ⇌ H+ + A.

Axit axetic (CH3COOH) là một ví dụ về axit yếu. Độ mạnh của axit yếu được định lượng bằng hằng số điện ly axit của nó, pKa.

Sức mạnh của một axit hữu cơ yếu có thể phụ thuộc vào các tác dụng phụ. Độ mạnh của axit vô cơ phụ thuộc vào trạng thái oxy hóa đối với nguyên tử mà proton có thể được gắn vào. Độ mạnh của axit phụ thuộc vào dung môi. Ví dụ, hydro chloride là một axit mạnh trong dung dịch nước, nhưng là một axit yếu khi hòa tan trong axit axetic băng.

Đo độ mạnh của axitSửa đổi

Thước đo thông thường về độ bền của axit là hằng số phân ly axit của nó (K a), có thể được xác định bằng thực nghiệm bằng phương pháp chuẩn độ. Axit mạnh có K a lớn hơn và một hằng số logarit nhỏ hơn (pK a   = =   − log  K a) so với axit yếu hơn. Axit càng mạnh thì càng dễ mất proton H +. Hai yếu tố quan trọng góp phần làm giảm sự khử nhiễu là sự phân cực của liên kết H hạng A và kích thước của nguyên tử A, yếu tố quyết định độ bền của liên kết H—A. Độ mạnh của axit cũng phụ thuộc vào độ ổn định của base liên hợp.

Tham khảoSửa đổi