Độc chất học

Nghiên cứu các chất có hại cho sinh vật sống

Độc chất học là một nhánh của sinh học, hóa học, và y học nghiên cứu về những chất độc và những tác dụng của các chất độc này đối với các sinh vật sống.[1][2] Nó nghiên cứu về các triệu chứng, cơ chế, điều trị và phát hiện sự ngộ độc, đặc biệt là ngộ độc cho người.

Độc chất học

Tham khảo sửa

  1. ^ "What is Toxicology" -Schrager, TF, ngày 4 tháng 10 năm 2006
  2. ^ “1.1.1 Các khái niệm cơ bản for Hoa bao ve thuc vat”. Truy cập 9 tháng 2 năm 2015.

Liên kết ngoài sửa