Độc lực

trang định hướng Wikimedia

Độc lực có thể là tên gọi để chỉ: