Động lực học

Trong vật lý học, động lực học là một ngành trong cơ học chuyên nghiên cứu chuyển động của các vật thể và mối liên hệ giữa chúng với tương tác giữa các vật. Động lực học quan tâm đến nguyên nhân sinh ra chuyển động của các vật, đó chính là Lực.

Cơ học cổ điển

Định luật 2 của Newton
Lịch sử

Cơ sở của động lực học trong thế giới vĩ mô (kích thước lớn hơn cỡ milimét) là các định luật Newtonnguyên lý Galileo, theo cơ học cổ điển, hay các tiên đề của thuyết tương đối.

Cơ sở của động lực học trong thế giới vi mô (kích thước nhỏ hơn cỡ micrômét) chính là thuyết lượng tử.

Phân ngànhSửa đổi

Các nguyên lýSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi