Khái niệmSửa đổi

Động từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái của sự vật

Ví dụ: Ăn, đi, ngủ, bơi, tắm, uống,...

Các loại động từSửa đổi

Động từ tình tháiSửa đổi

Là những động từ đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau.

Ví dụ: Đành, bị, được, dám, toan, định, có,...

Động từ chỉ hoạt động, trạng tháiSửa đổi

Là những động từ không đòi hỏi động từ khác đi kèm.

Ví dụ: Ăn, làm, chạy, nhảy, múa. ca, hát

Chức năngSửa đổi

Thường làm vị ngữ trong câu

Ví dụ: Tôi đang đi bộ.

Liên kết ngoàiSửa đổi