Động vật đối xứng hai bên

Bilateria là động vật có sự đối xứng hai bên. Nó có mặt trước và mặt sau, phần lồi xuống và bên trái và bên phải. Hầu hết động vật đều có đối xứng hai bên.

Động vật đối xứng hai bên
Thời điểm hóa thạch: EdiacaraGần đây, 555–0 triệu năm trước đây[1]
Sự đa dạng của Bilateria.
Phân loại khoa học
Vực (domain)Eukaryota
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Nhánh ParaHoxozoa
Nhánh Bilateria
Hatschek, 1888
Các ngành, nhánh(không phân hạng)

Các phân nhóm chính 

sửa

Số lượng loài động vật là gần đúng và số lượng loài tuyệt chủng không thể biết đối với hầu hết các ngành.

Phát sinh loài

sửa

Dưới đây là cây phát sinh loài hiện đại được chấp nhận của nhánh Bilateria, mặc dù vị trí của một số nhánh vẫn còn gây tranh cãi (là đường nét đứt) và cây phát sinh loài đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 2000.[2][3][4][5][6]

Planulozoa

Ctenophora

Bilateria

Proarticulata (†)

Xenacoelomorpha

Xenoturbellida

Acoelomorpha

Nemertodermatida

Acoela

Nephrozoa*
Deuterostomia*
Chordata

Cephalochordata

Olfactores

Urochordata

Craniata (bao gồm cả Vertebrata)

Ambulacraria

Echinodermata

Hemichordata

Cambroernida (†)

Saccorhytus coronarius (†540 Mya)

Vetulocystids (†)

Vetulicolians (†)

Protostomia*
Ecdysozoa*
Nematoida

Nematoda

Nematomorpha

Panarthropoda

Onychophora

Tactopoda

Tardigrada

Arthropoda

Scalidophora

Priapulida

Loricifera

Kinorhyncha

Spiralia*

Và một cây phát sinh loài khác:

ParaHoxozoa

Placozoa  

Cnidaria  

Bilateria

Proarticulata

Xenambulacraria
Xenacoelomorpha

Xenoturbellida  

Acoelomorpha

Nemertodermatida

Acoela  

Ambulacraria

Echinodermata  

Hemichordata  

Cambroernida

Nephrozoa
Chordata

Cephalochordata  

Olfactores

Urochordata  

Craniata/Vertebrata  

Protostomia
Ecdysozoa
Nematoida

Nematoda  

Nematomorpha  

Loricifera  

Panarthropoda

Onychophora  

Tactopoda

Tardigrada  

Arthropoda  

Scalidophora

Priapulida  

Kinorhyncha  

>529 mya
Spiralia
Gnathifera

Rotifera và đồng minh  

Chaetognatha  

Platytrochozoa

Platyhelminthes và đồng minh  

Lophotrochozoa

Mollusca  

Annelida và đồng minh  

550 mya
580 mya

Kimberella  

610 mya

Saccorhytus coronarius

Vetulocystids

Vetulicolians  

650 mya
680 mya

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Martin, M. W.; Grazhdankin, D. V; Bowring, S. A; Evans, D. A; Fedonkin, M. A; Kirschvink, J. L. (ngày 5 tháng 5 năm 2000). “Age of Neoproterozoic bilatarian [sic] body and trace fossils, White Sea, Russia: implications for metazoan evolution”. Science. 288: 841–5. doi:10.1126/science.288.5467.841. PMID 10797002.
  2. ^ Edgecombe, Gregory D.; Giribet, Gonzalo; Dunn, Casey W.; Hejnol, Andreas; Kristensen, Reinhardt M.; Neves, Ricardo C.; Rouse, Greg W.; Worsaae, Katrine; Sørensen, Martin V. (tháng 6 năm 2011). “Higher-level metazoan relationships: recent progress and remaining questions”. Organisms, Diversity & Evolution. 11 (2): 151–172. doi:10.1007/s13127-011-0044-4. S2CID 32169826.
  3. ^ Fröbius, Andreas C.; Funch, Peter (ngày 4 tháng 4 năm 2017). “Rotiferan Hox genes give new insights into the evolution of metazoan bodyplans”. Nature Communications. 8 (1): 9. Bibcode:2017NatCo...8....9F. doi:10.1038/s41467-017-00020-w. PMC 5431905. PMID 28377584.
  4. ^ Smith, Martin R.; Ortega-Hernández, Javier (2014). “Hallucigenia's onychophoran-like claws and the case for Tactopoda” (PDF). Nature. 514 (7522): 363–366. Bibcode:2014Natur.514..363S. doi:10.1038/nature13576. PMID 25132546. S2CID 205239797.
  5. ^ “Palaeos Metazoa: Ecdysozoa”. palaeos.com. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2017.
  6. ^ Yamasaki, Hiroshi; Fujimoto, Shinta; Miyazaki, Katsumi (tháng 6 năm 2015). “Phylogenetic position of Loricifera inferred from nearly complete 18S and 28S rRNA gene sequences”. Zoological Letters. 1: 18. doi:10.1186/s40851-015-0017-0. PMC 4657359. PMID 26605063.

Liên kết ngoài

sửa