Động vật máu lạnh

Động vật máu lạnh là một thuật ngữ khái quát dùng để chỉ một tập hợp phức tạp các đặc trưng xác định cơ chế điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của động vật. Xét về mặt nhiệt sinh lý học, các động vật máu lạnh có thể thuộc một trong ít nhất ba nhóm sinh vật sau:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi