Đột tử

trang định hướng Wikimedia

Đột tử (từ Hán Việt, nghĩa đen: chết đột ngột) có thể là