Trong địa lý tự nhiên, đụn cát (hay cồn cát) là một đồi cát sinh ra từ quá trình trầm tích gió thổi qua (aeolian processes). Đụn cát có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, hình thành do tương tác giữa gió với gió.

Erg Chebbi, Morocco
Đụn cát MaspalomasGran Canaria
Vết trượt lở trên đỉnh của đụn cát Kelso, khu bảo tồn quốc gia Mojave, California.

Tham khảoSửa đổi

  • Ralph Bagnold The Physics of Blown Sand (1941)
  • “Nouakchott, Mauritania”. NASA Earth Observatory. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 9 năm 2006. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2006.
  • V. Badescu, R. B. Cathcart and A. A. Bolonkin, "Sand Dune Fixation: a solar-powered Sahara seawater pipeline macroproject", in: Land Degradation & Development; 19, (2008): doi: 10.1002/ldr.864.
  • “Types of Dunes”. USGS. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2010.
  • “Summary: Dunes, Parabolic”. Desert Processes Working Group; Knowledge Sciences, Inc. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 10 năm 2010. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2010.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:River morphology