Trong địa lý tự nhiên, đụn cát (hay cồn cát) là một đồi cát sinh ra từ quá trình trầm tích gió thổi qua (aeolian processes). Đụn cát có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, hình thành do tương tác giữa gió với gió.

Erg Chebbi, Morocco
Đụn cát MaspalomasGran Canaria
Vết trượt lở trên đỉnh của đụn cát Kelso, khu bảo tồn quốc gia Mojave, California.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Bản mẫu:River morphology