Đức Dương (德阳市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số của Đức Dương là 3.810.000 người năm 2004 và diện tích 5818 km²[1].

Vị trí của Đức Dương (vàng) trong Tứ Xuyên

Các đơn vị hành chính

sửa

Địa cấp thị Đức Dương quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành

sửa

Các quận:

Các thành phố cấp huyện

sửa

Các huyện

sửa

Các huyện:

Chú thích

sửa