Đức Hoài vương

trang định hướng Wikimedia

Đức Hoài Vương (chữ Hán:德懷王) là thụy hiệu hoặc phong hiệu kèm thụy hiệu của một số vị phiên vương nhà Minh bên Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa