Đức Minh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Đức Minh)

Đức Minh có thể là một trong số các sau đây:

Việt Nam sửa

Đài Loan sửa

  • Đại học khoa học kỹ thuật tài chính kinh tế Đức Minh (德明財經科技大學)