Đức Tổ

trang định hướng Wikimedia

Đức Tổ (chữ Hán 德祖) là miếu hiệu do những đế vương truy tôn của các bậc tiền nhân của mình.

Danh sách sửa

Tên người sửa

Xem thêm sửa