Đức Thành (định hướng)

quận thuộc tỉnh Sa Đéc, nay là huyện Lai Vung thuộc tỉnh Đồng Tháp
(đổi hướng từ Đức Thành)

Đức Thành có thể là:

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi