ĐT

trang định hướng Wikimedia


ĐT hay đt có thể là chữ viết tắt để chỉ: