Đa giác đơn là đa giác mà[1]:

  • Mỗi đỉnh chỉ là điểm chung của 2 cạnh
  • 2 cạnh bất kỳ hoặc không cắt nhau, hoặc cắt nhau tại đỉnh
Mê cung, hình dạng tiêu biểu của đa giác đơn

Hình dạng tiêu biểu của đa giác đơn chính là các mê cung.

Một số định lý nổi tiếng

sửa

Định lý Jordan về đa giác đơn

Chú thích

sửa
  1. ^ Nâng cao và phát triển Toán lớp 8 tập 1, Vũ Hữu Bình, xuất bản năm 2007[cần số trang]